Beachvolley summit club


Adresa: Pri celulózke 1584/42, 01001 Žilina

IČO: 50478842

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1011110000001405770008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)