Baseball club Outmen Skalica


Adresa: Lúčky 2580/2, 90901 Skalica

IČO: 50462709

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5311110000001408454000 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)