AROPANE o.z.


Adresa: Oľka 132, 06704 Oľka

IČO: 50253085

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1011000000002946023990 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)