ARIEL, n. o.


Adresa: Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica

IČO: 50578685

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3011000000002940029806 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)