ARIEL, n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu ARIEL, n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali ARIEL, n. o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica

IČO: 50578685

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3011000000002940029806 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!