Annamaria n.o.


Adresa: Dolné Plachtince 80, 99124 Dolné Plachtince

IČO: 50572024

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6175000000004025259164 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)