ANIMUS, n.o.


Adresa: Sabinovská 31, 080 01 Prešov

IČO: 45747407

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4809000000005077138801 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)