Alino n.o.


Adresa: Ul. 1.mája 18, 010 01 Žilina

IČO: 45741778

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6775000000004019781466 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)