Aliis PU, n.o.


Adresa: Osloboditeľov 681/8, 914 41 Nemšová

IČO: 50437879

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5809000000005118383409 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)