ADAM - aktivity detí a mládeže n. o.


Adresa: Jantárová ulica 14984/6, 97405 Banská Bystrica

IČO: 50632191

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3111000000002944031911 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)