1. Bratislavská boxerňa


Adresa: Gercenova 1156/5, 851 01 Bratislava-mestská časť Petržalka

IČO: 42169933

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7509000000005124139277 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)