"Priatelia Žilinskej chirurgie"

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu "Priatelia Žilinskej chirurgie", budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali "Priatelia Žilinskej chirurgie" min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Chirirgické odd., FNsP Žilina, V.Spanyola 43, 1207 Žilina

IČO: 50412442

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4311000000002946031835 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!