Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Folklórny súbor Karpaťanin-senior


Adresa: Ul. Janka Borodáča 5, 08001 Prešov

IČO: 001777250008

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4002000000003383164451 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)