ZO ECHOZ Stredoslovenská energetika, a.s.


Adresa: Pri Rajčianke 4B, 01047 Žilina

IČO: 308439280044

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4575000000004999934658 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)