ZO ECHOZ pri Východoslovenská energetika,a.s.


Adresa: Mlynská 31 (popisné číslo nebolo pridelené), 04291 Košice -Staré Mesto

IČO: 308439280045

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3375000000004007917135 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)