ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., Bratislava


Adresa: Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23

IČO: 308439280004

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2209000000000011461515 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)