ZMRS - Základná škola Mihálya Tompu-Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota


Adresa: Šrobárová 12, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 356263560129

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4052000000000007752643 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)