Zemplín, n.o.


Adresa: Vajanského 72, 07101 Michalovce

IČO: 45746176

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5583300000002500799559 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)