Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3


Adresa: Jeséniova 51, 83101 Bratislava

IČO: 317527480003

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6865000000000020045441 / kód banky: 6500 (Poštová banka, a.s.)