Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského


Adresa: Piaristická 6, 949 01 Nitra

IČO: 42366666

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7075000000004023973364 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)