Združenie rodičov a priateľov Základnej školy s materskou školou v Pobedime


Adresa: Jána Hollého 433, 91623 Pobedim

IČO: 42378702

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0202000000003596040559 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)