Združenie rodičov a priateľov školy Základná škola Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen


Adresa: Námestie mládeže 587/17, 96001 Zvolen

IČO: 50066391

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8475000000004026406648 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)