Združenie rodičov a priateľov školy pri Evanjelickej materskej škole - SOVIČKY - na Exnárovej 10 v Košiciach


Adresa: Evanjelická materská škola, Exnárova 10, 040 22 Košice

IČO: 42407958

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2302000000003761338851 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)