Združenie Pro Korona


Adresa: Gemerská Hôrka 375, 04912 Gemerská Hôrka

IČO: 42407974

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1875000000004022675082 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)