Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho


Adresa: A. Molnára 2, 903 01 Senec

IČO: 356263560169

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3152000000000007673750 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)