Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Zlaté Klasy


Adresa: Zlaté Klasy 784/8, 93039 Zlaté Klasy

IČO: 356263560348

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5409000000005137654956 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)