Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Veľké Slemence


Adresa: Veľké Slemence 18, 07677 Veľké Slemence

IČO: 356263560159

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6309000000005081362881 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)