Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Istvána Dobóa s vyučovacím jazykom maďarským – Dobó István Alapiskola Veľké Slemence 18 – Nagyszelmenc, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Istvána Dobóa s vyučovacím jazykom maďarským – Dobó István Alapiskola Veľké Slemence 18 – Nagyszelmenc, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Istvána Dobóa s vyučovacím jazykom maďarským – Dobó István Alapiskola Veľké Slemence 18 – Nagyszelmenc, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Veľké Slemence 18, 7677 Veľké Slemence

IČO: 356263560159

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6309000000005081362881 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!