Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Vlčany


Adresa: Vlčany č. 1547, 925 84 Vlčany

IČO: 356263560139

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1509000000000024094048 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)