Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola Reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským


Adresa: Kozmonautov č. 2, 04801 Rožňava

IČO: 356263560206

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1452000000000007726533 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)