Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským - Dunajská Streda


Adresa: Školská 936/1, 92901 Dunajská Streda

IČO: 356263560211

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1752000000000008418380 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)