Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula Alapiskola ,Školská ulica č.936/1 Dunajská Streda - Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula Alapiskola ,Školská ulica č.936/1 Dunajská Streda - Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula Alapiskola ,Školská ulica č.936/1 Dunajská Streda - Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Školská 936/1, 92901 Dunajská Streda

IČO: 356263560211

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1752000000000008418380 / kód banky: 5200 (OTP banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!