Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola 1-4 ročník s vyučovacím jazykom maďarským - Nána


Adresa: Školská 39, 94360 Nána

IČO: 356263560298

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0552000000000007730575 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)