Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Dunajská Streda


Adresa: Hlavná 21, 92901 Dunajská Streda

IČO: 356263560603

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6509000000000193386957 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)