Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Materská škola s výchovným jazykom maďarským Tomášov


Adresa: Mierová 1, 90044 Tomášov

IČO: 356263560510

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5609000000000182586945 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)