Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Mliečno


Adresa: Mliečno 108, 93101 Šamorín-Mliečno

IČO: 356263560541

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3152000000000008986548 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)