Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Holice


Adresa: Holice 35, 93034 Holice

IČO: 356263560069

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4352000000000008177740 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)