Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Materská škola s výchovným jazykom maďarským- Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete a Somorjai Iskola utcai Magyar Nevelési Nyelvű Óvodában


Adresa: Školská 14, 931 01 Šamorín

IČO: 356263560586

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4809000000000193545276 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)