Združenie maďarských rodičov na Slovensku- Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Dunajská Streda


Adresa: Nám. Svätého Štefana 1190/4, 929 36 Dunajská Streda

IČO: 356263560153

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9152000000000007747166 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)