Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Nám. sv. Štefana 1190/4, 92936 Dunajská Streda

IČO: 356263560153

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9152000000000007747166 / kód banky: 5200 (OTP banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!