Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským, Šamorín - Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete a Somorjai Madách Imre Gimnáziumban


Adresa: Slnečná 2, 93101 Šamorín

IČO: 356263560108

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8952000000000007726832 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)