Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Kráľov Brod-Királyrév


Adresa: Salibská 6, 92541 Kráľov Brod

IČO: 356263560166

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0752000000000007742373 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)