Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Želiezovce


Adresa: Komenského 1, 93701 Želiezovce

IČO: 356263560147

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4309000000000028621116 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)