Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Levice


Adresa: Ul. J. Jesenského 41, 93401 Levice

IČO: 356263560411

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1052000000000007988699 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)