Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským -Helmeczy Mihály Alapiskola Kráľovský Chlmec Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským -Helmeczy Mihály Alapiskola Kráľovský Chlmec Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským -Helmeczy Mihály Alapiskola Kráľovský Chlmec Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Hunyadiho 1256/16, 7701 Kráľovský Chlmec

IČO: 356263560083

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6609000000000553756780 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!