Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola


Adresa: Komenského 21, 946 51 Nesvady

IČO: 356263560109

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7309000000000210774063 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)