Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s VJM Mihálya Borsosa a materská škola s VJM, Veľké Úľany


Adresa: Majora 8, 92522 Veľké Úľany

IČO: 356263560137

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5052000000000007709880 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)