Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Trstice 647 - Alapiskola és Óvoda Nádszeg 647


Adresa: Trstice 647, 92542 Trstice

IČO: 356263560164

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2352000000000007738884 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)