Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Istvána Szechenyiho s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola s vyučovacím jazykom maďarským


Adresa: Hlavná 299, 92503 Horné Saliby

IČO: 356263560132

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3752000000000007711569 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)