Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským - Vinica


Adresa: Školská č. 10, 99128 Vinica

IČO: 356263560143

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0909000000000070527668 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)