Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským Jedlik Ányos Alapiskola


Adresa: Školská 776, 94122 Zemné

IČO: 356263560149

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9452000000000007741389 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)