Združenie maďarských rodičov na Slovernsku založené pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Lajosa Pongrácza ŠAHY


Adresa: Mládežnícka č. 24, 93601 Šahy

IČO: 356263560233

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7252000000000007656037 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)