Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Topoľníky


Adresa: Hlavná 115/162, 93011 Topoľníky

IČO: 356263560008

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7852000000000007694535 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)