Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce


Adresa: Školská 106, 93030 Rohovce

IČO: 356263560189

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3452000000000007714436 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)